BT - - SOMMER -

En utyg­get ae­rt for­mår ik­ke at kryd­se ta­er­s­k­len mel­lem tarm og hjer­ne. Det for­hol­der sig an­der­le­des med an­dre im­pul­ser. Mel­din­ger fra ma­ven når så­le­des frem til ho­ve­d­et, hvor de for ek­sem­pel kan in­for­me­re ’bra­ek­cen­tret’ om et på­fal­den­de højt al­ko­ho­lind­hold, ’smer­te­cen­tret’ om vold­som op­pu­stet­hed el­ler ’kon­tor for sløjhed’ om til­ste­de­va­e­rel­sen af uøn­ske­de syg­doms­frem­kal­de­re. Dis­se im­pul­ser kom­mer igen­nem, for­di tar­mens ta­er­skel­funk­tion og hjer­nens dør­vog­ter fin­der dem vig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.