BT - - SOMMER -

De fø­lel­ser, der kom­mer op ne­de­fra, og isa­er de af dem, der er for­bun­det med dår­lig ef­ter­s­mag, tvin­ger hjer­nen til at over­ve­je det me­get nø­je en an­den gang, om man vir­ke­lig skal­si­ge ja til at hol­de et fored­rag for kol­le­ger­ne, el­ler om man skal spi­se chi­li­en, selv­om den er alt for sta­erk, el­ler om det må­ske er bed­re at la­de va­e­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.