4000 har søgt asyl i år

BT - - NYHEDER -

4005 per­so­ner har i år søgt om asyl i Dan­mark.

I den se­ne­ste uge søg­te 52 om asyl. 14 af dem kom fra Af­g­ha­ni­stan, fem var fra Sy­ri­en og en en­kelt kom fra Irak. De re­ste­ren­de kom »øv­ri­ge lan­de«.

Det er an­den uge i tra­ek, at tal­let er un­der 100, ef­ter at der i for­ri­ge uge blev re­gi­stre­ret 83 asylan­søg­nin­ger.

Fra po­li­tisk si­de er der stor op­ma­er­k­som­hed om, hvor man­ge asylan­sø­ge­re der kom­mer til Dan­mark.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen frem­ha­e­ve­de i sin ta­le ved fol­ke­ting­s­år­ets af­slut­ning, at an­tal­let af asylan­sø­ge­re i maj var det la­ve­ste for en en­kelt må­ned si­den 2012. 350 per­so­ner søg­te asyl i maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.