Island i ud­brud

BT - - NYHEDER -

BRØL FRA UNDERGRUNDEN op. Som i de gam­le hel­tesa­ga­er fra den lil­le ø mod nord ka­em­pe­de fol­ke­hel­te­ne i blåt mod den en­gel­ske over­magt, som al­le­re­de in­den kam­pen var be­gyndt at se frem til de­res mø­de med tur­ne­rings­va­er­ter­ne fra Frank­rig. Isla­en­din­ge­ne der­i­mod var op­sat­te på at la­de eng­la­en­der­ne la­eg­ge ryg til det an­det brexit på un­der en uge.

Sa­e­vars­son, Gun­nars­son, Gud­jo­hn­sen, Si­gurds­son og Sigt­hors­son er ba­re nog­le af de nav­ne, som frem­over vil pry­de sa­ga­forta­el­lin­ger­ne, når isla­en­din­ge­ne forta­el­ler om de­res hel­te.

For uan­set hvor langt det island­ske fod­bold­lands­hold kom­mer til slut­run­den i Frank­rig, er der in­gen tvivl om, at de island­ske fod­bold­spil­le­re har gjort de­res lands­ma­end stol­te. Ik­ke kun på Nor­dat­lan­tens Bryg­ge i Kø­ben­havn, men på he­le klo­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.