Kul­tur Fa­bel­ag­ti­ge Mac­ca

BT - - KULTUR -

ANMELDELSE

Paul McCart­ney Jy­ske Bank Boxen, man­dag af­ten ******

Jeg tror, han sag­de: ’Vi har den i af­ten, Sir.’ Gu’ hav­de de så.

McCart­ney ind­t­og Jy­ske Bank Boxen med ta­em­met vild­skab, så vildt det nu bli­ver, når en 74-årig her­re rul­ler sig ud. Og det gjorde Sir Paul i en grad, jeg end­nu ik­ke har set.

Tid­li­ge­re man­dag af­ten lig­ne­de mo­tor­vej­en mel­lem Vej­le og Her­ning en me­get lang, vind­bla­est vej i ud­kan­ten af et an­fald af hård regn. Men plud­se­lig op­ly­ste so­len he­den. Det skul­le vi­se sig at bli­ve et var­sel. Mod­sat kon­cer­ten på Roskil­de for et år si­den lag­de McCart­ney og hans band de­ter­mi­ne­ret ud uden den tvivlrå­dig­hed og mang­len­de greb om the or­an­ge fe­e­ling, der syn­tes at pla­ge ham før­ste del af kon­cer­ten.

Med ’A Hard Day’s Night’ i en kon­tant ver­sion og med et helt an­det dri­ve be­gynd­te Sir Paul og hans fi­re hånd­gang­ne ma­end.

Med gu­i­ta­rist Rusty An­der­son i of­fen­siv op­stil­ling i det gam­le Wings-num­mer ’Let­ting Go’, igen i ’Let Me Roll It – med et sy­ret lån fra Ji­mi Hen­drix og spil­let med ta­em­met vild­skab, som Len­non og Har­ri­son skal vi­de faldt ned i det band som reg­nen på de udtør­re­de mar­ker langs med na­evn­te mo­tor­vej. 007-dra­ma­tur­gi På dén no­de vi­de­re i en ste­ner­ro­ck ver­sion af ’I’ve Got a Fe­e­ling’ og for­nem­mel­sen af McCart­neys lad os kal­de det tem­pe­re­re­de ri­si­ko­vil­lig­hed. Det sam­me i ’Li­ve and Let Die’ med al den 007 dra­ma­tur­gi, den på­står. Tro­e­de han, det var Co­pen­hell?

’He­re, The­re and Eve­rywhe­re’ med en kom­pri­me­ret, sou­let fø­lel­se, der fik mig til at ta­en­ke på det ud­ma­er­ke­de al­bum, der blev op­ta­get un­der Tim Chri­sten­sens 70 års McCart­ney fød­sels­dags­kon­cert i 2002. Igen i en

Der var sgu mo­ment­vis lidt af det sam­me glød på sce­nen i af­ten, som un­der Dizzy Mizz Lizzys ro­ck­brag un­der Tin­der­box Festi­val lør­dag af­ten.

Ik­ke helt ly­de­frit, for Sir Pauls stem­me er ik­ke, hvad den var en­gang. Han var til­med ha­es. Men han lø­ser det stort set fint; at tra­ek­ke den på de man­ge hø­je to­ner i de ori­gi­na­le for­la­eg.

Var der de bens­pa­e­nen­de stjer­ne­mo­men­ter, der får én til at fal­de? Ja, i na­e­sten aku­stisk af­de­ling med en pra­e­cis skif­f­le-ver­sion af ’In Spi­te of all the Dan­ger’ - et af de før­ste Be­at­les-num­re over­ho­ve­det. ’You Won’t See Me, ’Love Me Do’, ’And I Love Her’ og en fejl­fri ’Bla­ck­bird’. Til­ba­ge til dren­ge­va­e­rel­set Da tog den gam­le po­p­s­med din ud­send­te helt ned til dren­ge­va­e­rel­sets hjem­mela­ve­de blå re­ol. Drøm­me­ne,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.