Bel­gi­ens sto­re pro­fil hå­ber på re­van­che mod Wa­les

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Bel­gi­ens Eden Ha­zard (fo­to) gla­e­der sig til at mø­de Wa­les og Ga­reth Ba­le i kvart­fi­na­len ved EM i fod­bold. De to mød­tes og­så i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen, og her vandt Wa­les 1-0 på hjem­me­ba­ne og fik 0-0 med hjem fra Bel­gi­en. »Det er et kom­pli­ce­ret hold at spil­le imod. Vi mød­te dem i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen, og vi har ik­ke vun­det over dem,« me­ner jeg, si­ger Eden Ha­zard iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP og til­fø­jer: »Det er et tem­me­lig kom­pakt hold med én stjer­ne op­pe for­an (Ga­reth Ba­le, red.), så vi er nødt til at stu­de­re dem grun­digt og prø­ve at spil­le op til vo­res bed­ste for at vin­de kam­pen.« Han og Bel­gi­en var fly­ven­de i 1/8fi­na­len mod Un­garn, som bel­gi­er­ne vandt 4-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.