DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En hel fod­bold­ver­den er na­er­mest i chok oven­på Lio­nel Mes­sis be­slut­ning om at stop­pe på det ar­gen­tin­ske fod­bold­lands­hold.

Trods si­ne kun 29 år er han alt­så nu for­tid på det ar­gen­tin­ske lands­hold - el­ler er han?

Nej si­ger Dan­ske Spil, der blot gi­ver od­ds 1,60 på, at han er en del af den ar­gen­tin­ske trup ved VM 2018 i Rusland, mens der er od­ds 2,20 at hen­te på, at han rent fak­tisk fast­hol­der sit lands­holds­stop.

»Mes­sis valg la­der til at va­e­re en fø­lel­ses­ma­es­sig be­slut­ning, der er truf­fet umid­del­bart ef­ter fi­na­le­ne­der­la­get og det bra­end­te straf­fes­park. Lio­nel Mes­si har op­le­vet en del skuf­fel­ser med sit el­ske­de ar­gen­tin­ske lands­hold, men når VM-slut­run­den i Rusland ryk­ker na­er­me­re, tror vi ik­ke, at han vil gå glip af mu­lig­he­den for at vin­de VMguld,« forta­el­ler od­ds­sa­et­ter Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.