1 , 9 7

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På et mål dybt in­de i over­ti­den, kun­ne Vej­gaard lør­dag sik­re op­ryk­ning til 2. di­vi­sion, og det er gi­vet­vis ble­vet fejret med manér. Nu skal hol­det så i dag spil­le en helt li­ge­gyl­dig kamp i Gre­ve ef­ter en lang bus­tur på en hver­dag, og det er sva­ert at se, hvor­dan det skal en­de med an­det end klar hjem­me­sejr. Gre­ve er det klart bed­ste af de tre hold i op­ryk­nings­spil­let, og vandt da og­så 11 ud af de 13 kam­pe i DS pul­je 2 i for­å­ret, og selv om de som så­dan kan nø­jes med uaf­gjort, bør den sto­re for­skel i mo­ti­va­tion og klas­se re­sul­te­re i en me­get klar hjem­me­sejr.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.