1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det her lig­ner ik­ke en kamp med man­ge mål. Som FC MIdtjyl­land fandt ud af sid­ste år, så kan Lin­coln Red Imps godt fin­de ud af at for­sva­re og tab­te så­le­des kun sam­let 3-0 til de dan­ske me­stre, men det var mod­sat hel­ler ik­ke me­get, de bød ind med den an­den vej. Fl­ora har va­e­ret skar­pe de­fen­sivt i den hjem­li­ge liga, hvor man blot har luk­ket ni mål ind i 17 kam­pe, men ud­over et par må­l­fe­ster mod de to su­ve­ra­e­ne bund­hold i ra­ek­ken har man og­så selv pro­ble­mer med at sco­re. Det kan nemt bli­ve en nervøs kamp, hvor mak­si­malt to scor­in­ger vir­ker op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.