2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ar­mensk klub­fod­bold har ik­ke sa­er­lig høj kva­li­tet, og da slet ik­ke på ude­ba­ne. I blot én af de se­ne­ste 20 ude­kam­pe i Eu­ro­pa har et ar­mensk hold vun­det, og det var Pyu­nik hel­digt slog Fol­go­re fra San Ma­ri­no sid­ste år uden på no­gen må­de at over­be­vi­se. FC San­ta Co­lo­ma fra An­dor­ra er selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke no­get stort hold, men det ha­en­der trods alt, at ude­hol­de­ne har det sva­ert på den slid­te ba­ne i An­dor­ra La Vel­la og for Alas­hkert ga­el­der det først og frem­mest om at få et for­nuf­tigt re­sul­tat til re­tur­kam­pen. Va­er­di­en er der­for på 1X.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.