Po­li­ti­et sø­ger hja­elp til at fin­de Bødsko­vs volds­mand

BT - - NYHEDER -

Der er gå­et to uger, si­den tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) blev over­fal­det på Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn. Ger­nings­man­den er sta­dig på fri fod, og nu be­der Kø­ben­havns Po­li­ti bor­ger­ne om hja­elp til at fin­de ham.

I den for­bin­del­se har Mor­ten Bødskov teg­net en teg­ning af et kors, som over­falds­man­den har ta­to­ve­ret på ven­stre un­de­rarm.

Sam­ti­dig ud­sen­der po­li­ti­et føl­gen­de be­skri­vel­se af man­den:

Mand, dansk, hvid hud, 20 til 30 år, 180 til 190 cen­ti­me­ter høj. Spin­kel af byg­ning med et smalt an­sigt. Hav­de kort lyst hår og et kors ta­to­ve­ret på ven­stre un­de­rarm. Han var iført mør­ke­blå ha­et­te­trø­je og je­ans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.