Støj­berg: In­gen kun­ne vi­de in­drej­se­tal­let blev så højt

BT - - NYHEDER -

5 spørgsmål til in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V)

Det af­gø­ren­de er, at Dan­mark er et åbent land, for dem der kan og vil, og et luk­ket land for dem, der ik­ke vil. Det har va­e­ret helt nød­ven­digt at stram­me op på ud­la­en­din­ge­om­rå­det ef­ter den me­get løs­ag­ti­ge po­li­tik, den tid­li­ge­re re­ge­ring før­te med langt over 30 lem­pel­ser.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.