Da jeg gik på se­mi­na­ri­et i sin tid, hav­de jeg på in­gen må­de fo­re­stil­let mig, at jeg skul­le ar­bej­de i vug­ge­stue

BT - - NYHEDER -

Jes­per Haus­childt, pa­e­da­gog i vug­ge­stu­en Kok­ke­dal Bør­ne­hu­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.