Far­vel­kys

BT - - NYHEDER -

BRE­XIT over, at du er her. Du ka­em­pe­de for exit, og det bri­ti­ske folk stem­te for exit. Hvor­for er du her,« sag­de han og ud­lø­ste en end­nu stør­re klapsal­ve.

Ni­gel Fa­ra­ge har som le­der af UK In­de­pen­den­ce Par­ty ka­em­pet en lang og sej kamp for at få Eng­land ud af EU. Den mis­sion er nu lyk­ke­des, og da Ni­gel Fa­ra­ge i går stil­le­de sig op på ta­ler­sto­len, hav­de han mest hån til overs for si­ne snart for­hen­va­e­ren­de kol­le­ger i par­la­men­tet: ’I gri­ner ik­ke nu’ »Da jeg kom her for 17 år si­den, og jeg sag­de, at jeg vil­le le­de en kampag­ne for at få Stor­bri­tan­ni­en til at for­la­de EU, da gri­ne­de I al­le sam­men af mig. Jeg bli­ver nødt til at si­ge: I gri­ner ik­ke nu,« sag­de han fra ta­ler­sto­len.

Un­der he­le mø­det sad Ni­gel Fa­ra­ge med et lil­le bri­tisk flag for­an sig, og han lod til at mo­re sig ko­ste­ligt, om­end der var ta­le om et kri­se­mø­de.

Trods de sto­re ue­nig­he­der var der og­så var­me at fin­de. In­den mø­det be­gynd­te, gik Ni­gel Fa­ra­ge over for at ta­le di­rek­te med Jun­ck­er. Kon­ver­sa­tio­nen fo­re­gik ro­ligt, men da Ni­gel Fa­ra­ge skul­le til at gå va­ek, trak Jucn­ker ham helt ta­et hen til sig og gav ham et luft­kys på kin­den. Det op­ly­ser Daily Mail.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.