Lang­tids­gril­le­de spa­reribs

BT - - SOMMER -

Gør røg­gril­len klar til Mi­ni­on-op­ta­en­ding: Fyld bri­ke­trin­gen halvt med uta­end­te bri­ket­ter. Ta­end 15-20 bri­ket­ter i en grillstar­ter ved si­den af og ha­eld dem oven i de uta­end­te, når de er klar. Tilsa­et røg­chunks, saml gril­len, og fyld vand­kar­ret med vand. La­eg rib­se­ne på gril­l­ri­ste­ne – el­ler pla­cér dem i en ribs­hol­der, så de bli­ver rø­get ja­evnt, og du kan ha­ve fle­re på gril­len ad gan­gen. La­eg lå­get på. Lad nu be­ne­ne gril­le i cir­ka fi­re ti­mer. Kig til dem un­der­vejs – når kø­det be­gyn­der at tra­ek­ke sig sam­men, er de mø­re. Prøv even­tu­elt at tra­ek­ke lidt i dem for at vur­de­re mør­he­den. Når be­ne­ne er mø­re, skal du be­gyn­de at pens­le rib­se­ne med BBQsau­ce. Pensl dem lø­ben­de her­ef­ter, så sau­cen får lov at sa­et­te sig.

få fjer­net hin­den, da be­ne­ne bli­ver bå­de me­re la­e­kre at spi­se og nem­me­re at få mø­re. Gnid her­ef­ter be­ne­ne godt og ge­ne­røst med rub’en. Nu er de klar til at bli­ve lagt på røg­gril­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.