Kke dår­ligt’ HVAD ER FORSKELLEN PÅ AEGGENE?

BT - - NYHEDER -

.

Bur­høns le­ver i bu­re la­vet af tråd­net, hvor der mak­si­malt må va­e­re 10 høns per bur. Det sva­rer til 750 cm2 per hø­ne. Der må højst gå 13 høns pr. m2 i stal­den, og der er in­gen krav om dags­lys. Nej, bur­høns le­ver he­le li­vet in­den­dørs. Bur­høns fodres med kon­ven­tio­nelt fo­der, og må ger­ne fodres med gens­plej­set fo­der. Al­le bu­ran­la­eg kon­trol­le­res år­ligt af Fø­de­va­re­sty­rel­sen. 41 pro­cent af de solg­te, dansk pro­du­ce­re­de aeg Skra­be­høns går frit sam­men i stal­den, ty­pisk mel­lem 3000-15 000 høns ad gan­gen. Der er in­gen krav til, hvor sto­re flok­ke­ne må va­e­re. Der må højst gå ni høns pr. m2 i stal­den. Der er in­gen krav om dags­lys i stal­den for skra­be­høns. Nej, skra­be­høns le­ver he­le li­vet in­den­dørs. Skra­be­høns fodres med kon­ven­tio­nelt fo­der, og må ger­ne fodres med gens­plej­set fo­der. pro­duk­tions­ste­der. Fø­de­va­re­sty­rel­sen kon­trol­le­rer år­ligt et va­ri­e­ren­de an­tal 27 pro­cent af de solg­te, dansk pro­du­ce­re­de aeg i før­ste kvar­tal af 2016 var fra skra­be­høns.

1 ud af 5. Øko­lo­gi­ske høns går i flok­ke, dog med et loft på maks. 3000 høns pr. flok. Der må højst gå seks høns pr. m2 i stal­den. Der skal va­e­re dags­lys i stal­den. Ja, øko­lo­gi­ske høns skal ha­ve ad­gang til det fri i mini­mum en 1/3 af de­res le­ve­tid. Her skal der mindst va­e­re 4 m2 pr. hø­ne. Som ud­gangs­punkt skal fo­de­ret va­e­re 100 pro­cent øko­lo­gisk. Gens­plej­set fo­der er ik­ke til­ladt. Al­le øko­lo­gi­ske fjer­kra­espro­du­cen­ter kon­trol­le­res mindst én gang om året af Na­tur-Er­hverv­sty­rel­sen. 26 pro­cent af de solg­te, dansk pro­du­ce­re­de aeg i

i før­ste kvar­tal af 2016 var fra bur­høns. pro­duk­tions­ste­der. 0 ud af 5. Frit­gå­en­de høns har sam­me for­hold som skra­be­høns. Der må højst va­e­re ni høns pr m2 i stal­den. Der er in­gen krav om dags­lys i stal­den. a, i dag­ti­mer­ne, når vej­for­hol­de­ne til­la­der det. Kon­ven­tio­nelt fo­der. Gens­plej­set fo­der er til­ladt. Fø­de­va­re­sty­rel­sen kon­trol­le­rer år­ligt et va­ri­e­ren­de an­tal 6 pro­cent af de solg­te, dansk pro­du­ce­re­de aeg i før­ste kvar­tal af 2016 var fra frit­gå­en­de høns. 3 ud af 5.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.