Virus­frygt gi­ver nyt OL-af­bud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ver­dens­rang­li­stens num­mer et, Ja­son Day, er den se­ne­ste af gol­f­spor­tens su­per­stjer­ner, der bli­ver va­ek fra OL i Rio de Ja­neiro se­ne­re på som­me­ren.

Det er frygt for zi­kavirus, der i går fik au­stra­li­e­ren til at mel­de af­bud til le­ge­ne, hvor golf gør co­me­ba­ck som OLsport ef­ter 112 års fra­va­er.

»År­sa­gen til min be­slut­ning er mu­lig­he­den for at få over­ført zi­kavirus og de ri­si­ci, det vil med­fø­re for min ko­nes frem­ti­di­ge gravi­di­te­ter og de kom­men­de fa­mi­lie­med­lem­mer,« skri­ver Ja­son Day på Twit­ter.

»Selv om det al­tid har va­e­ret et stort mål at del­ta­ge i OL for mit land, kom­mer golf ik­ke før min fa­mi­lies sik­ker­hed,« for­kla­rer han.

Og­så nor­dir­ske Rory McIl­roy har meldt af­bud til OL pga. zi­kavirus-frygt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.