Val­gren ful­den­der dansk Tour-felt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske cy­kel­ryt­ter Mi­cha­el Val­gren er nu of­fi­ci­elt ble­vet ud­ta­get til at kø­re Tour de Fran­ce for Tin­koff-hol­det.

Han bli­ver der­med den sy­ven­de og ef­ter alt at døm­me sid­ste dan­sker til at bli­ve ud­ta­get til sommerens stør­ste eta­pe­løb.

I Tou­ren skal Val­gren hja­el­pe Al­ber­to Con­ta­dor frem mod end­nu en tri­umf på de fran­ske lan­de­ve­je, mens han og­så skal hja­el­pe sprin­te­r­en Pe­ter Sa­gan til eta­pe­sej­re.

»Desva­er­re blev Val­gren ik­ke dansk me­ster, men han er en su­per­sta­erk ryt­ter. Jeg vil ger­ne ha­ve, at han vin­der en eta­pe. Det vil va­e­re stort for ham og for Dan­mark,« sag­de hol­de­jer Oleg Tin­kov ved pra­e­sen­ta­tio­nen.

24-åri­ge Val­gren de­bu­te­re­de sid­ste år i Tour de Fran­ce, men måt­te tra­ek­ke sig på 19. eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.