R Bjar­na­son

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

SEL, VEN­STRE KANT til Nor­ge fod­boldt­or­deng­ud kun­ne ha­ve nor­ske lands­hold – og alt­så set 11-årig rej­ste han nem­lig med il Nor­ge, hvor mo­de­ren hav­de r vok­se­de han op. espørgsel, om jeg vil­le skif­te ab og bli­ve spil­le­be­ret­ti­get for var al­drig en over­vej­el­se. Det rig­tigt for mig. Når jeg ta­ler om om Island, og jeg for­try­der ik­ke g,« sag­de han til Fot­bol­ti.net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.