1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

San­defjord sat­ser på en hur­tig til­ba­ge­ven­den til Tip­pe­liga­en, og star­ten på sa­e­so­nen har da og­så va­e­ret gan­ske god. Victor Bin­dia har godt nok ka­ran­ta­e­ne, men hol­det skal al­li­ge­vel va­e­re gan­ske pa­en fa­vo­rit mod KFUM Oslo. Va­er­ter­ne er ik­ke spe­ci­elt sta­er­ke hjem­me, hvil­ket kan ha­en­ge sam­men med, at man blot snit­ter 400 til­sku­e­re pr. kamp og der­for ik­ke har det sto­re tryk fra tri­bu­ner­ne at spil­le ind med, og til den­ne kamp er Sti­an Pet­ter­sen i ka­ran­ta­e­ne, mens Sti­an Sor­te­vik for­ment­lig og­så er ude med en for­sta­er­k­ning. Her spil­les sejr til San­defjord.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.