3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er lidt over­ra­sken­de, at Ansan Po­li­ce li­ge­frem er un­der­tip­pet i den­ne kamp. Ga­ester­ne fø­rer ra­ek­ken og er in­de i en rig­tig god pe­ri­o­de, hvor man er op­pe på ot­te kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag. Spil­let har og­så va­e­ret godt, og her ga­el­der det så Da­e­gu, der og­så lig­ger med i top­pen. For­men er dog ik­ke den bedste, og der­til kom­mer, at vig­ti­ge Cesinha må stå over med ka­ran­ta­e­ne i det­te op­gør. Godt nok har Da­e­gu ik­ke tabt hjem­me i den­ne sa­e­son, men seks af de ot­te kam­pe er endt uden vin­der, så bed­re er hol­det hel­ler ik­ke på eget gra­es.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.