1 ,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kri­sti­ans­und har gang i en rig­tig fin sa­e­son. Man er nu uden ne­der­lag i 13 kam­pe i tra­ek, og hjem­me har man gjort rent bord med seks sej­re i li­ge så man­ge kam­pe. Hol­det skal her ha­ve gode chan­cer for syv på stri­be. Ul­lensa­ker/Kisa hø­rer til i bun­den af ra­ek­ken og har godt nok ik­ke tabt i fem kam­pe i tra­ek, men har mest mødt hold fra den ne­der­ste del af ta­bel­len og må und­va­e­re to stam­spil­le­re på grund af ka­ran­ta­e­ne i skik­kel­se af Truls Jørstad og Jan To­re Amund­sen. Til­med skal man på en lang ude­ba­ne­tur på en hver­dag, så alt an­det li­ge bør Kri­sti­ans­und vin­de.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.