Wildcard til Kol­ding

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

kun­ne star­te for os, hvor vi i sid­ste sa­e­son nok kun hav­de ni, der hav­de klas­sen til det. Så jeg vil me­ne, vi er ble­vet sta­er­ke­re i bred­den. Nu kan jeg jo ik­ke spå om ska­der, men jeg me­ner helt sik­kert, vo­res trup er sta­erk nok til det ni­veau, der er i EHF Cup’en,« si­ger Las­se Bo­e­sen.

Klub­ben kan i øv­rigt gla­e­de sig over, at den ta­lent­ful­de ven­stre­fløj Magnus Lan­din, bror til lands­holds­må­l­vog­ter Nik­las Lan­din, har for­la­en­get sin kon­trakt, så han de na­e­ste to år fort­sat er på kon­trakt i KIF Kol­ding Kø­ben­havn.

»Vi ser en stor frem­tid i Magnus. Han er en af de stør­ste hånd­bold­ta­len­ter, vi har hjem­me li­ge nu. Han er en kom­plet spil­ler, der har vist sto­re kva­li­te­ter bå­de for­svars- og an­grebs­de­len,« si­ger Las­se Bo­e­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.