Ja, mor og far skal va­e­re der for bør­ne­ne

BT - - NYHEDER -

RAS­MUS KJELDAHL

for lidt sam­men med de­res fora­el­dre til hver­dag, og fe­ri­en er en af de mu­lig­he­der, der er for, at børn og fora­el­dre kan va­e­re sam­men. Det be­ty­der rig­tig me­get for børn at va­e­re sam­men med de­res fora­el­dre, og den tid kan de ik­ke få for me­get af. Det er i fe­ri­en, der er tid til at va­e­re fa­mi­lie, og til at bør­ne­ne kan op­byg­ge en re­la­tion til far og mor.

BØRN ER TY­PISK

glem­mer ba­re nog­le gan­ge, hvor vig­tig re­la­tio­nen til de­res børn er for bar­net. El­ler og­så ta­ger de den for gi­vet. Der er selv­føl­ge­lig al­tid en re­la­tion, men den re­la­tion er kun god, hvis den ved­li­ge­hol­des. Fe­ri­e­tid er en helt unik mu­lig­hed for at va­e­re sam­men som fa­mi­lie, og jeg kan godt bli­ve ked af det, når vi hø­rer om børn, der sen­des i in­sti­tu­tion i fe­ri­en, så fora­el­dre­ne kan bru­ge end­nu la­en­ge­re tid på at re­a­li­se­re sig selv.

FAR OG MOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.