Da­gens ga­est

BT - - NYHEDER -

»De ae­l­dre er sta­bi­le, al­tid ae­d­ru og de mø­der til ti­den – og­så tit før tid. Vi gør tin­ge­ne or­dent­ligt – så­dan er vi op­dra­get i vo­res ge­ne­ra­tion,« til­fø­jer han.

Boo­met i ae­l­dre fri­vil­li­ge un­drer ik­ke Mar­gret­he Käh­ler, der er chef­kon­su­lent hos AE­l­dre Sa­gen. Ka­em­pe hop i fri­vil­li­ge over 70 »Jeg ved, at der er kom­met et ka­em­pe hop i fri­vil­li­ge over 70. Det er de sto­re år­gan­ge, der ser det som en for­la­en­gel­se af de­res ar­bejds­liv og som er gla­de for at ha­ve no­get me­nings­fuldt at be­ska­ef­ti­ge sig med. Og så for de sik­kert et ki­ck af at hø­re no­get spa­en­den­de mu­sik,« forta­el­ler hun.

»Nu­ti­dens ae­l­dre har va­e­ret kul­tu­rel for­trop he­le de­res liv, og det er de og­så nu. De er me­get livs­kraf­ti­ge og in­si­ste­rer på at bli­ve ved med at ha­ve det sjovt. Og så er vi ge­ne­relt åb­ne for nye ting og hø­rer om nye nav­ne fra bør­ne­bør­ne­ne – det gør jeg i hvert fald selv,« til­fø­jer Käh­ler, der selv er ivrig festi­val­ga­en­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.