Kamp om Si­gurds­son

BT - - SPORTEN -

OMBEJLET har spil­let for den rus­si­ske klub Kras­no­dar, men som in­den da spil­le­de i to år for FCK.

Lei­ce­ster-ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri vil styr­ke sit cen­tra­le for­svar in­den klub­bens før­ste tur i Cham­pions Le­ague. Ita­li­e­ne­ren har al­le­re­de købt cen­tral­for­sva­re­ren Lu­is Her­nan­dez af Spor­ting Gi­jon, og han vil og­så ger­ne ha­ve den fran­ske de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler Nampa­lys Men­dy fra Ni­ce. I spil som tred­je­valg Men og­så Tot­ten­ham har iføl­ge The Gu­ar­di­an set sig lun på Rag­nar Si­gurds­son.

Ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no ser ham som et tred­je­valg til det bel­gi­ske par, Jan Ver­tong­hen og To­by Al­derwei­reld, som han og­så kan va­e­re en god kon­kur­rent til.

Gan­ske vist er Schal­ke 04 og VfL Wol­fsburg og­så in­ter­es­se­re­de i isla­en­din­gen, som skal ko­ste fem mil­li­o­ner eu­ro (37,5 mil­li­o­ner kr.) i over­gangs­sum. Men iføl­ge avi­sen vil Rag­nar Si­gurds­son hel­le­re til Pre­mi­er Le­ague, og i mod­sa­et­ning til beg­ge de ty­ske klub­ber kan bå­de Lei­ce­ster og Tot­ten­ham lok­ke med Cham­pions Le­ague-fod­bold i den kom­men­de sa­e­son.

På det­te pa­ra­me­ter ta­ber FCK og­så umid­del­bart, selv­om Stå­le Sol­bak­kens klub dog har chan­cen for at kom­me med i ver­dens stør­ste klub­tur­ne­ring. Det dan­ske mester­hold tra­e­der ind i an­den kva­li­fi­ka­tions­run­de og skal så­le­des for­bi nor­dir­ske Crus­a­ders og yder­li­ge­re to klub­ber, før­end en plads i det forja­et­te­de land er en re­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.