DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

I dag spar­ker de to dan­ske klub­ber FC Midtjyl­land og Brønd­by de­res eu­ro­pa­ei­ske even­tyr i gang, men skal man tro Dan­ske Spils od­ds­sa­et­te­re, så må de to klub­ber kig­ge langt ef­ter at nå Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil.

Så­le­des får man he­le ni gan­ge pen­ge­ne, hvis Brønd­by går he­le vej­en til grup­pe­spil­let, mens der er od­ds 7,00 på, at FC Midtjyl­land gen­ta­ger sid­ste års be­drift med at kva­li­fi­ce­re sig til grup­pe­spil­let.

»Vi har på dansk fod­bolds veg­ne desva­er­re me­get lidt til­tro på FCM og Brønd­by i Eu­ro­pa Le­ague. De to hold har over­kom­me­li­ge mod­stan­de­re i 1. run­de, men skal beg­ge slå he­le fi­re hold ud for at kom­me i Eu­ro­pa Le­agu­es gru­pep­spil. Der­for bli­ver det ta­et på en umu­lig op­ga­ve for Brønd­by, mens vi ser mu­lig­he­der­ne for FCM som en anel­se bed­re,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.