2 , 3 5

BT - - SPORTEN -

Col­le­ge Eu­ro­pa er det na­est­bed­ste hold på Gi­bral­tar, og som FC Midtjyl­land så i sid­ste sa­e­son, er hol­de­ne der­fra ik­ke helt så rin­ge, som man skul­le tro. Sid­ste år bød de Va­duz på pa­en mod­stand og tab­te kun 0-1 hjem­me, og det er sva­ert at se, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. Ar­mensk klub­fod­bold er ik­ke no­get spe­ci­elt, hvil­ket me­stre­ne Alas­hkert da og­så un­der­stre­ge­de med uaf­gjort mod me­stre­ne fra An­dor­ra og da slet ik­ke ude, hvor de ar­men­ske hold blot har vun­det én af de se­ne­ste 22 kam­pe. Glim­ren­de va­er­di på Col­le­ge Eu­ro­pa.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.