Sejr gi­ver top 100-am­bi­tio­ner

BT - - SPORTEN -

DEBUTSEJR Sik­ke en Wim­b­ledon-de­but. Med sejr på 6-4, 0-6, 6-2 over ty­ske­ren Tatja­na Ma­ria er den danska­me­ri­kan­ske ten­nis­spil­ler Julia Bo­serup klar til an­den run­de. »Det var godt at kom­me gen­nem den kamp. Der var en helt spe­ci­el stem­ning på ba­nen. Men det var sva­e­re for­hold at spil­le un­der. Det hav­de jo reg­net, så ba­nen var glat,« sag­de Julia Bo­serup, der er barn af dan­ske fora­el­dre, men op­vok­set i USA.

»Sej­ren be­ty­der rig­tig me­get for mig. Jeg fø­ler, at mit spil bli­ver bed­re og bed­re,« sag­de Julia Bo­serup.

Hun lag­de ik­ke skjul på, at hun har det fint med, at der plud­se­lig er kom­met dansk in­ter­es­se for hen­de.

»Jeg sy­nes, at det er sjovt og hyg­ge­ligt, at man føl­ger mig i Dan­mark. Men jeg fø­ler mig og­så me­get dansk,« sag­de Julia Bo­serup, der ik­ke af­vi­ste, at hun på et tids­punkt va­el­ger at spil­le på det dan­ske ten­nislands­hold.

»Ken­neth Carl­sen (Fed Cup-kap­ta­jn, red.) har kon­tak­tet mig. Men før jeg be­stem­mer mig, vil jeg ha­ve min pla­ce­ring på ver­dens­rang­li­sten hø­je­re op. Jeg vil ik­ke spil­le for Dan­mark for pen­ge­nes skyld. Jeg vil bli­ve selv­sta­en­dig med mit tennis og først der­ef­ter ta­ge en be­slut­ning. Men jeg kan godt se, at det vil­le va­e­re sjovt at spil­le for Dan­mark. Det vil­le jeg va­e­re stolt over, hvis jeg kun­ne. Jeg ven­ter dog med at ta­ge be­slut­nin­gen til jeg fø­ler, at jeg er pa­rat til det,« sag­de Julia Bo­serup.

Med sej­ren hop­per Julia Bo­serup fra en ver­dens­rang­li­ste-pla­ce­ring som nr. 225 til om­kring nr. 160.

»Et af mi­ne mål er, at jeg skal i top 100, og jeg fø­ler, at jeg har ni­veau­et til det. Jeg tror, at det kan lyk­kes. Jeg skal ba­re bli­ve ved med at ud­vik­le mit spil,« sag­de Julia Bo­serup.

I an­den run­de skal hun mø­de den sy­ven­de­se­e­de­de schweizer Be­lin­da Ben­cic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.