Sprog­brug

BT - - NYHEDER -

NOS: Hun er dyg­tig til at for­mu­le­re po­li­ti­ske spørgs­mål, så det er nemt at ta­ge stil­ling til dem, for­di man of­te ta­ger stil­ling med fø­lel­ser­ne. Men der er og­så for man­ge fø­lel­ser nog­le gan­ge.

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.