Ca­na­da vil le­ga­li­se­re hash

BT - - NYHEDER -

TN: Han de­mon­stre­rer sprog­ligt over­skud, og han sva­rer på det, han bli­ver spurgt om. Der er ik­ke no­get, der er for kom­pli­ce­ret for ham at for­kla­re, hel­ler ik­ke sva­ert til­ga­en­ge­ligt stof.

**** **

Ca­na­das li­be­ra­le re­ge­ring har ned­sat en ar­bejds­grup­pe, som ef­ter son­de­rin­ger i lan­det skal ud­for­me en ny narko­lov­giv­ning, der le­ga­li­se­rer hash til eget for­brug. Det op­ly­ser re­ge­rin­gen, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Så­kaldt me­di­cinsk ma­ri­hu­a­na er al­le­re­de lov­ligt i Ca­na­da, men det sam­me ga­el­der ik­ke hash som rus­mid­del. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.