Tre vold­ta­eg­ter på Roskil­de Festi­val

BT - - NYHEDER -

Tre kvin­der har ind­til vi­de­re kon­tak­tet po­li­ti­et med en an­mel­del­se om, at de er ble­vet vold­ta­get un­der årets Roskil­de Festi­val, der of­fi­ci­elt åb­ne­de ons­dag.

Det frem­går af en fo­re­lø­big op­gø­rel­se over an­mel­del­ser på festi­va­len, som Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti har la­vet.

»Det er ik­ke hi­sto­ri­en om den grim­me mand, der har stå­et bag en busk og hop­per frem og vold­ta­ger en,« si­ger Car­sten An­der­sen, kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig hos Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

»Det er sna­re­re hi­sto­ri­en om, at man er kom­met i kon­takt med hin­an­den på en el­ler an­den fa­con, og så har tin­ge­ne ud­vik­let sig i en ret­ning, som i hvert fald den ene part ik­ke har brudt sig om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.