Coop slip­per for ko­pi-er­stat­ning

BT - - NYHEDER -

Coop, Ha­rald Ny­borg og Lidl var al­le i god tro, da de solg­te Con­ver­se-sko, som iføl­ge Con­ver­se­kon­cer­nen ik­ke var ae­g­te.

Det har Østre Lands­ret i går slå­et fast i en om­fat­ten­de sag.

Bu­tik­ker­ne har hver­ken hand­let for­sa­et­lig el­ler uagt­somt. Der­for slip­per de for at be­ta­le er­stat­ning til Con­ver­se Inc.

Det ver­den­skend­te sel­skab hav­de el­lers kra­e­vet i alt na­e­sten syv mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning af de tre bu­tiks­ka­e­der.

Op­gø­ret i retten dre­jer sig om i alt cir­ka 100.000 par sko, som det bri­ti­ske sel­skab MSK solg­te til nog­le dan­ske gros­si­ster.

De solg­te der­ef­ter de ef­ter­trag­te­de va­rer vi­de­re til Coop, Ha­rald Ny­borg og Lidl.

Gros­si­ster­ne er i tid­li­ge­re dom­me ble­vet dømt til at be­ta­le 3,5 mil­li­o­ner kro­ner til Con­ver­se, men bu­tik­ker­ne und­går alt­så at be­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.