An­holdt ef­ter to vold­ta­egts­for­søg

BT - - NYHEDER -

To un­ge kvin­der blev tid­ligt lør­dag mor­gen over­fal­det og for­søgt vold­ta­get i Hels­in­gør.

Ef­ter fle­re da­ges ef­ter­forsk­ning har po­li­ti­et nu fun­det frem til den for­mode­de ger­nings­mand. En 18-årig mand fra Ru­ma­e­ni­en er ble­vet an­holdt, op­ly­ser Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Po­li­ti­et modt­og et tip fra en år­vå­gen bor­ger ons­dag ef­ter­mid­dag, som led­te ef­ter­for­sker­ne på spo­ret af den 18-åri­ge ru­ma­e­ner. For­in­den hav­de po­li­ti­et bedt of­fent­lig­he­den om hja­elp til at fin­de over­falds­man­den.

Man­den blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i går.

Det før­ste of­fer, en 20-årig kvin­de, blev for­søgt vold­ta­get om­kring klok­ken 6:00 lør­dag i Po­ny­da­len. Cir­ka en ti­me se­ne­re blev en 24-årig kvin­de over­fal­det på Bir­ke­dals­vej. Ger­nings­man­den blev i beg­ge til­fa­el­de for­styr­ret af vid­ner og flyg­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.