BT - - SUMMER -

Fjen­der har smadret lan­dets mosaik af mi­no­ri­te­ter med gru­som­he­der ud­ført mod de krist­ne sy­re­re, kid­nap­nin­ger af krist­ne as­sy­re­re i det nor­døst­li­ge Sy­ri­en, ne­driv­ning af den sy­ri­ske kul­tu­rarv, bomb­ning af kir­ker og monu­men­ter og øde­la­eg­gel­se af hi­sto­ri­ske ste­der. For ny­lig har Is­la­misk Stat blandt an­det skam­fe­ret en kir­ke, der var Sy­ri­ens min­des­ma­er­ke for det ar­men­ske fol­ked­rab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.