BT - - SUMMER -

De, der har råd til at flyg­te, er ik­ke nød­ven­dig­vis ri­ge. Har man held til at sa­el­ge sit hus og si­ne ejen­de­le, så står man selv­føl­ge­lig med pen­ge på lom­men – men man har og­så solgt et helt livs ar­bej­de. Den­ne ‘flygt­nin­ge­ka­pi­tal’ en­der of­test hos men­ne­skes­mug­le­re, som ud­nyt­ter dis­se tragi­ske ska­eb­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.