El­vis Pres­leys dat­ter skal skil­les for fjer­de gang

BT - - SUMMER -

Fjer­de gang blev hel­ler ik­ke lyk­kens gang for san­ge­ren og sangskri­ve­ren Lisa Ma­rie Pres­ley, som er dat­ter af El­vis Pres­ley. AEg­te­ska­bet med gu­i­ta­ri­sten Mi­cha­el Loo­ck­wood er nem­lig kra­ke­le­ret, og nu er end­nu en skils­mis­se på vej.

Det be­kra­ef­ter re­pra­e­sen­tan­ter for stjer­nen over­for Pe­op­le, som des­u­den kan forta­el­le, at Lisa Ma­rie Pres­ley an­mo­de­de om skils­mis­se fra sin mand i mid­ten af ju­ni og an­gav ’ufor­e­ne­li­ge for­skel­le’ som en år­sag til brud­det.

Par­ret blev gift i 2006 og har sam­men de syv-åri­ge tvil­lin­gepi­ger Har­per Vi­vien­ne Ann Lo­ck­wood og Fin­ley Aa­ron Love Lo­ck­wood.

Iføl­ge Pe­op­le har Lisa Ma­rie Pres­ley søgt om fuld fora­el­dre­myn­dig­hed over beg­ge døtre men til­budt sin kom­men­de eks­mand over­vå­ge­de be­søg.

AEg­te­ska­bet med Mi­cha­el Lo­ck­wood blev alt­så det fjer­de af slagsen for den 48-åri­ge san­ger. Hun har tid­li­ge­re va­e­ret gift med sku­e­spil­le­ren Ni­co­las Ca­ge og mu­si­ke­ren Mi­cha­el Ja­ck­son. Beg­ge dis­se for­hold va­re­de i to år.

In­den da var hun gift med san­ge­ren Dan­ny Keough i seks år. Fra det ae­g­te­skab har hun bør­ne­ne Benja­min Keough og Riley Keough.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.