’Asi­ens Do­nald Trump’ ta­get i ed

BT - - SUMMER -

ken­der jeg mag­tens be­gra­ens­nin­ger,« sag­de han og til­fø­je­de:

»Min til­slut­ning til loven og til rets­sik­ker­he­den er kom­pro­mis­løs.« Vil slå kri­mi­nel­le ihjel Indsa­et­tel­ses­ce­re­mo­ni­en fandt sted for ud­valg­te ga­e­ster i Ma­la­ca­nang-pa­lad­set og var langt me­re af­da­em­pet end ved indsa­et­tel­ser­ne af tid­li­ge­re pra­esi­den­ter, som ty­pisk er fo­re­gå­et for øj­ne­ne af sto­re men­ne­ske­ma­eng­der og med et stort an­tal jour­na­li­ster blandt de til­ste­de­va­e­ren­de.

Ved fle­re lej­lig­he­der har Du­ter­te lo­vet, at han vil slå ti­tu­sin­der af kri­mi­nel­le ihjel.

Du­ter­te si­ger, at han som borg­me­ster i by­en Da­vao med de to mil­li­o­ner ind­byg­ge­re skab­te en af de sik­re­ste og mest vel­stå­en­de by­er i Fi­lip­pi­ner­ne.

Men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner be­skyl­der ham der­i­mod for at stå bag døds­pa­trul­jer, som har slå­et over tu­sind men­ne­sker ihjel i lø­bet af hans man­ge­åri­ge sty­re i stor­by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.