Fi­re un­ge dømt for at ha­ve ta­e­vet of­fer med spa­de

BT - - SUMMER -

Fa­engsel fra ot­te til fi­re år lød re­sul­ta­tet i går i Retten i Vi­borg i en sag om blandt an­det et brutalt hjem­me­rø­ve­ri i Skals. Of­fe­ret på 63 år blev slå­et i ho­ve­d­et med en spa­de og fik al­vor­li­ge ska­der, da en grup­pe un­ge rø­ve­re tra­eng­te ind hos ham en ef­ter­mid­dag i maj sid­ste år og tru­e­de sig til et dan­kort og en pung med 2.000 kr.

De fi­re un­ge er uden­land­ske stats­bor­ge­re og har få­et en be­tin­get ud­vis­ning af Dan­mark oveni staf­fen. En mand på 22 år straf­fes med fa­engsel i ot­te år. To an­dre, der er 21 år, er idømt fa­engsel i hen­holds­vis seks år og fi­re år og seks må­ne­der. En­de­lig har den sid­ste mand i sa­gen, der er 20 år, få­et fa­engsel i fi­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.