Red Hot Chi­li Pep­pers har gi­vet op – og det bur­de dis­se seks og­så

BT - - KULTUR -

SID­STE SALGSDATO Et na­e­sten enigt an­mel­der­kor­ps slag­te­de ons­da­gens ho­ved­navn på Roskil­de Festi­val. Ef­ter en fi­a­sko sam­me sted for ni år si­den, var det el­lers tid til re­van­che for Red Hot Chi­li Pep­pers, men ak, ak, ak. tour­bus­sen. Her er fem an­dre band, der bur­de va­e­re stop­pet i ti­de:

Axl Ro­se: Har i fle­re år rejst med en ver­sion af Guns’n’Ro­ses. Han er bed­re som vi­kar i AC/DC.

Chuck Ber­ry: Han gav for to år si­den en kon­cert i Ran­ders, der var så pin­lig, at ar­ran­gø­rer­ne måt­te be­ta­le pen­ge­ne til­ba­ge.

Beach Boys: Uden Bri­an Wil­son er de ryn­ke­de sur­fer­dren­ge ik­ke an­det end et til­ta­gen­de pin­ligt om­rej­sen­de cir­kus. Vi gi­der ik­ke la­eg­ge øre til Bon Jovi: Ke­mi­en og kva­li­te­ten i Bon Jovi be­stod fra be­gyn­del­sen af ba­lan­cen imel­lem Jon Bon Jovi og le­ad­gu­i­ta­rist og med­kom­po­nist Ri­chie Sam­bo­ra. Nu er Sam­bo­ra kylet ud af ban­det. Og uden ham er det ba­re et li­ge­gyl­digt Jon Bon so­los­how.

Fle­etwood Mac: I år­ti­er har den ca­li­for­nisk-bri­ti­ske su­per­grup­pe blot va­e­ret en hol­de­plads for ked­som­me­li­ge man­ge­mil­li­o­na­e­rer, der ik­ke ved, hvad de el­lers skal la­ve.

The Who: Halv­de­len af grup­pen er dø­de. Og vi gi­der sim­pelt­hen ik­ke la­eg­ge øre til end­nu en gen-gen-genop­før­sel af end­nu én af Pe­te Towns­hends mid­del­må­di­ge og selv­fe­de ro­ck-ope­ra­er fra 70er­ne (Tom­my und­ta­get).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.