Jag­ten – The Hunt

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Styr­ke­prø­ven mel­lem rov­dyr og de­res byt­te hø­rer til nog­le af na­tu­rens mest dra­ma­ti­ske be­gi­ven­he­der. Rov­dy­re­ne bru­ger for­skel­li­ge tek­nik­ker til at ned­la­eg­ge de­res byt­te. Le­o­par­den bru­ger sin ev­ne til at sprin­te, mens hy­a­e­ne­hund­e­ne lø­ber byt­tet tra­et over lan­ge af­stan­de. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.