Gut­ter­ne på ...

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

De un­ge fi­ske­re i Thorup­strand ved, at der skal ta­en­kes nyt, hvis det tra­di­tions­ri­ge kyst­fi­ske­ri skal over­le­ve i en tid med fal­den­de fi­ske­pri­ser. I et for­søg på at fin­de nye må­der at af­sa­et­te råva­rer­ne på, har fi­sker­ne om­byg­get en båd til fly­den­de fi­ske­bu­tik og sej­let den til Kø­ben­havn. TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.