På op­da­gel­se ...

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV-GUIDE -

Even­ty­re­ren Will Mil­lard ud­for­sker men­ne­sker og na­tur i Koral­tre­kan­ten, det ko­ral­ri­ge hav mel­lem In­do­nesi­en, Ma­lay­sia, Pa­pua Ny Gu­i­nea og Fi­lip­pi­ner­ne. Det er det mest art­s­ri­ge hav­om­rå­de på Jor­den, og men­ne­ske­ne her har i ek­strem grad til­pas­set sig li­vet på ha­vet. Det ga­el­der ba­jau-fol­ket i In­do­nesi­en, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i at fi­ske med spyd un­der van­det. DR2: 19.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.