DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Skal man tro book­ma­ker­ne Bet25 og Nor­di­cBet, vil Es­b­jerg kig­ge i ret­ning af en eng­la­en­der, når de skal fin­de en ny tra­e­ner.

Så­le­des har de beg­ge Co­lin Todd som fa­vo­rit­ten til at over­ta­ge det var­me sa­e­de hos ve­stjy­der­ne ef­ter Jonas Dal.

Beg­ge de to ak­tø­rer har ham i od­ds 2,50, mens der og­så er enig­hed om, at Tho­mas Frank er in­de i bil­le­det, da han er med i fa­vo­rit­fel­tet med fem gan­ge pen­ge­ne beg­ge ste­der.

»Co­lin Todd er den op­lag­te løs­ning her og nu. Es­b­jerg har brug for en tra­e­ner, der er klar i sin le­del­ses­stil og ik­ke ryster på ha­en­der­ne. En dyg­tig mo­ti­va­tor, der og­så har en klar spil­lestil. På al­le de pa­ra­me­tre pas­ser Co­lin Todd per­fekt,« si­ger od­ds­sa­et­ter Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Og­så Morten Wieg­horst er blandt de nav­ne, som beg­ge har med frem­me på li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.