2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Samt­li­ge wa­li­ser­nes tre kam­pe i grup­pe­spil­let end­te med tre mål el­ler me­re, og nok var kam­pen mod Nor­dir­land ke­de­lig, men det ha­en­ger sam­men, at Wa­les dér ik­ke fik plads til de gif­ti­ge om­stil­lin­ger, da wa­li­ser­ne er bedst, når de kan spil­le i rum. Bel­gi­en holdt godt nok må­let rent mod Un­garn, men gav mas­ser af chan­cer va­ek, og må aen­dre i bag­ka­e­den, da Tho­mas Ver­ma­e­len har ka­ran­ta­e­ne, mens Jan Vert­hon­gen er ska­det. Selv om de to kam­pe mel­lem de to i kva­li­fi­ka­tio­nen var lå­ste, så kun­ne det her nemt bli­ve en åben kamp med mål i.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.