1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en gan­ske god start på sa­e­so­nen, er Port Mel­bour­ne gå­et helt i stå. Seks af de se­ne­ste syv kam­pe er tabt, og den en­li­ge sejr er kom­met over bund­prop­pen Vi­ctory U21. De skal her op imod et formsta­erk mod­stan­der. Gre­en Gul­ly er uden ne­der­lag i fi­re kam­pe i tra­ek og na­er­mer sig top­pen i ra­ek­ken og oveni er de et glim­ren­de ude­hold, idet man ik­ke har tabt en af de hid­ti­di­ge syv ude­kam­pe i sa­e­so­nen. På den bag­grund er det sva­ert at se, hvor­for ga­ester­ne ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter, og da­gens sik­re spil bli­ver der­for ude­sej­ren i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.