Woo­dy gi­ver mig selv­til­lid

BT - - NYHEDER - /ritzau/FO­KUS

Der er kun ro­sen­de ord til fil­min­struk­tø­ren Woo­dy Al­len fra sku­e­spil­ler Bla­ke Li­ve­ly, der med­vir­ker i in­struk­tø­rens se­ne­ste ro­ma­ti­ske film ’Café So­cie­ty’.

Sam­ar­bej­det med den be­røm­te ma­nuskript­for­fat­ter og in­struk­tør har nem­lig ud­sty­ret den blon­de sku­e­spil­ler med en god po­r­tion selv­til­lid.

Det forta­el­ler 28-åri­ge Bla­ke Li­ve­ly i et in­ter­view med Hamp­tons Ma­ga­zi­ne, hvor hun be­skri­ver sit sam­ar­bej­de med den ka­ris­ma­ti­ske film­ma­ger.

»Woo­dy ska­ber et me­get be­ha­ge­ligt film­set, hvor al­le ba­re er gla­de for at va­e­re der, gla­de for at la­ve en film og gla­de for at va­e­re en del af film­hi­sto­ri­en,« ly­der det fra Li­ve­ly, der og­så nød at ar­bej­de med en ru­ti­ne­ret film­ska­ber.

»Det er vir­ke­lig cool at ar­bej­de med en in­struk­tør, der har la­vet så me­get, for­di han ved pra­e­cis, hvad han vil ha­ve,« for­kla­rer hun des­u­den. Li­ve­ly var isa­er im­po­ne­ret over, at den be­røm­te in­struk­tør vi­ste si­ne sku­e­spil­le­re så me­get til­lid.

AFP PHOTO

Bla­ke Li­ve­ly er ret glad for Woo­dy Al­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.