Spe­ci­aløl gav­ner Har­bo­es

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Bryg­ge­ri­et bag Har­boe Pils­ner, Bjør­ne Bryg og en lang ra­ek­ke an­dre øl, ju­i­ce- og ener­gi­drik­ke har frem­gang på bund­linj­en.

Har­bo­es Bryg­ge­ri fik et re­sul­tat før skat på 51,1 mio. kr. i regn­skabsår­et 2015/2016, mod 33,4 mio. kr. året før. Det op­ly­ser bryg­ge­ri­et i en med­del­el­se til bør­sen.

Omsa­et­nin­gen steg 0,4 pct. til 1,37 mia. kr. Re­sul­ta­tet skyl­des bl.a., at dy­re­re spe­ci­aløl fyl­der me­re af bryg­ge­ri­ets salg.

»Det ge­ne­rel­le øl­mar­ked er sta­dig fal­den­de, men seg­men­tet for spe­ci­aløl op­le­ver en sti­gen­de ef­ter­spørgsel på tva­ers af de nor­d­eu­ro­pa­ei­ske mar­ke­der,« ly­der det i regn­ska­bet.

»I Dan­mark er det sa­er­ligt spe­ci­aløl, blandt an­det un­der va­re­ma­er­ker­ne Øl­fa­brik­ken og GB, der har dre­vet va­ek­sten.

Ska­els­kør-virk­som­he­den sa­el­ger si­ne drik­ke­va­rer i 90 lan­de ver­den over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.