BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list ’Jo­han Falk: Mø­de med ma­fi­a­en’

Jeg har skre­vet det før, men når det hand­ler om kri­mi­er, så kan sven­sker­ne ba­re no­get helt sa­er­ligt. I dis­se ge­nud­sen­del­ses­ti­der er det der­for et godt gen­syn med den ben­hår­de stris­ser fra den hem­me­li­ge af­de­ling med det blø­de fa­mi­lie­hjer­te Jo­han Falk. Han for­mår som få at hol­de én fan­get på det yder­ste af so­fa­en fra be­gyn­del­se til en­de.

DR1 MAN­DAG 21.55 BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef Tour de France

Tour de France be­gyn­der i den­ne we­e­kend, og hvor jeg godt kun­ne se 1. eta­pe en­de i en lidt for­ud­si­ge­lig mas­ses­purt, så er det va­erd at luk­ke op søn­dag og se 2. eta­pe, hvor de sid­ste ki­lo­me­ter går gan­ske pa­ent opad.

TV2 SØN­DAG 14.10 KIRSTEN ERLENDSSON Jour­na­list Her­mans ver­dens­køk­ken

Tv-kok­ken Tho­mas Her­man har la­det Puk El­gård bli­ve hjem­me og er dra­get på egen hånd til Ke­nya. Her ser han på fair­tra­de kaf­fe, og han in­vi­te­rer på pan­de­ka­ger på Ka­ren Blixens afri­kan­ske farm, hvor han ser­ve­rer den ver­dens­be­røm­te dan­ske for­fat­ters ynd­lings­pan­de­ka­ger på hen­des eget fad. Mums. Før­ste af fem pro­gram­mer.

DR1 MAN­DAG 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.