Det bli­ver en stjer­ne­krig

BT - - TOUR DE FRANCE -

Chris Froo­me, Nairo Qu­in­ta­na og Al­ber­to Con­ta­dor stil­ler til start som fa­vo­rit­ter­ne til atvin­de Tour de France. Tre eks­per­ter vur­de­rer de tre stjer­ne­ryt­te­re før før­ste eta­pe i verdens stør­ste cy­kel­løb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.